Klip Klip - Fisk Fisk - Klipfisk

18.11.2009 kl. 18.30 Ordinært møde Holm's Hotel

18.11.2009 kl. 18.30 Ordinært møde Holm's Hotel

3. onsdag i november afholdes ordinært møde

Påklædning: Den sædvanlige

Menu: Den sædvanlige

Varighed: Det sædvanlige

Bestyrelsen glæder sig at se alle lauget’s medlemmer medbringende det sædvanlige gode humør.

Vel mødt.

Søg

Kontakt

Finn Jensen Gl. Vestergade 8
DK-5500 Middelfart
+45 4030 2533