Klip Klip - Fisk Fisk - Klipfisk

Om os

 

Foreningens navn er Middelfart Klipfiskelaug.

Lauget er stiftet den 3. oktober 1979.

Middelfart Klipfiskelaug har til formål, under hyggelige former, at spise klipfisk.

Middelfart Klipfiskelaug forpligter sig til:

          At holde et passende antal møder om året med efterfølgende spisning af klipfisk.

At arrangere fællesture med henblik på at styrke sammenholdet og for at udvide

    medlemmernes horisont.

At søge kontakt med andre laug/foreninger, som har et lignende formål.

At medvirke til, at kammeratskabet sættes i højsædet.

KLIP KLIP - FISK FISK -KLIPFISK

 

Søg

Kontakt

Finn Jensen Gl. Vestergade 8
DK-5500 Middelfart
+45 4030 2533