Klip Klip - Fisk Fisk - Klipfisk

17.03.2010 kl. 18.30 Generalforsamlig.

Denne gang afholdes vor traditionsrige generaldforsamling igen på Holms Hotel i Middelfart. På vanelig
vis afholdes generalforsamlingen 3. onsdag i marts og dagsorden udsendes såleds at den er alle laugs
brødre i hænde senest onsdag den 3 marts 2010.

Søg

Kontakt

Finn Jensen Gl. Vestergade 8
DK-5500 Middelfart
+45 4030 2533