Klip Klip - Fisk Fisk - Klipfisk

16.09.2009 kl. 18.30 Ordinært møde på Holm's Restaurant

3. onsdag i september afholdes ordinært møde på Holm's Restarant

Påklædning: Den sædvanlige

Menu: Den sædvanlige

Varighed: Det sædvanlige

Bestyrelsen glæder sig at se alle lauget’s medlemmer medbringende det sædvanlige gode humør.

Vel mødt.

 

Søg

Kontakt

Finn Jensen Gl. Vestergade 8
DK-5500 Middelfart
+45 4030 2533