Klip Klip - Fisk Fisk - Klipfisk

Ordinært møde

2015-09-16 18:30

Afbud fra 2 medlemmer

Ikke meldt afbud fra et medlem

Aftenensforløb:

·       Nytiltrådt Oldermand Bent Frandsen
        bød velkommen.

·       Stor velkomst til vort nye medlem

·       Forvalteren gennemgik alle laugsbrødrenes
        beklædning, en del bøder bliv givet, godt for kassen, men ikke ret godt for de
        brødre som ikke respekterer vores vedtægter.

·       Et enkelt medlem fik en beskeden
        bøde, grunden en dårlig intro fra optagelsen sidste år, det er i den kommende uge
        sat 1 time af og en kold fra kassen til at orienterer medlem om Klipfiskelaugets
        vedtægter og andet.

 

Oldermanden tale til laugsbrødrene:

·       Uddeling af 25 års nåle til et medlem. 2 andre vil på det kommende møde modtage deres   
        25 års nåle.

·       Festudvalgets formand Tom Skjellerup fik ordet og orienterede kort om dato for
        festligheder, indbydelse vil komme den kommende uge.

·       Et enkelt medlem kom for sent gav som kompensation en omgang øl og undskyldte mange
        gange.

·       Vort nye medlem præsenterede sig selv takkede for optagelse kvitterede med en omgang.

·       Mange dejlige kendte sange blev sunget med den røst man nu har.

·       Et medlem gav en flaske brændevin

·       Et andet medlem fejrede hans 30 års jubilæum med en flaske brændevin

·       Herefter kvitterede et medlem med en omgang øl.

·       Som sædvane gav lauget en øl og en flaske brændevin

·       Maden som sædvanlig god var ikke forsalt, brødet til ostemaden var som det plejer.

·       Mellem hovedret og ostemaden spillede vi kegler, det var en rigtig fin oplevelse. 

        Laden lukkede med bøder for ikkemindre end 2550,- kr.

·       Aftenen sluttede med kortspil og terninger samt en god snak om løst og fast, til stor glæde
        for alle.


Siden mødet har der været megen ros til bestyrelsen og især nytiltrådt oldermand.

 

Det forlyder desuden at alle kom hjem og fik lidt nattesøvn.

 

Skriverkarl

Per Møller Hansen


Søg

Kontakt

Finn Jensen Gl. Vestergade 8
DK-5500 Middelfart
+45 4030 2533