Klip Klip - Fisk Fisk - Klipfisk

Årets sommerudflugt 2013

2013-04-12 13:10

Så blev det tiden, hvor det af bestyrelsen nedsatte festudvalg blev endeligt konstitueret.

 

Festudvalget konstituerede sig som følger:

      Formand

      Oldermand emeritus Jørgen Olsen

 

      Økonomiansvarlig

      Kassemester emeritus Bent Frandsen

 

      Sekretær

      Oldermand emeritus Ole Juhl Olesen

 

Festudvalget kan oplyse, at årets sommerudflugt  afholdes

 

   Søndag den 16. juni 2013

 

Et  hårdt arbejdende  festudvalg med undertegnede i  spidsen, godt hjulpet på vej af Bent Frandsen og Ole Juhl Olesen vil  de næste uger rekognoscere, spise , drikke og afprøve seværdigheder og restauranter  på  Fyn og ikke mindst i det sydlige Jylland.

 

Straks efter at festudvalget er klar med resultatet af vor rekognoscering udendes et detaljeret program med beskrivelse af udflugten.

 

 

På festudvalgets vegne

 

 

Jørgen Olsen

Formand for festudvalget

Søg

Kontakt

Finn Jensen Gl. Vestergade 8
DK-5500 Middelfart
+45 4030 2533